Postupy

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení umístění souborů

V nastavení umístění souborů (Nástroje - Možnosti - Prostředí - Umístění souborů)můžete změnit umístění jednotlivých součástí uložených ba lokálním počítači. Pozornost věnujte hlavně umístění archívu - dopisy přemístěné do lokálního archívu již nejsou centrálně zálohovány a proto je vhodné znát jejich umístění a pravidelně je zálohovat.

GW umisteni souboru.jpg

Nastavení znakové sady pro odchozí poštu

Předvolená znaková sada je UTF-8. Vzhledem k tomu, že uživatelé Pegasus Mailu mají s dekodováním této znakové sady potíže, doporučuji ji změnit na Výchozí ISO (CP 8859-2). Volbu najdete Nástroje - Možnosti - Odesílání.

GW charset.jpg

Nastavení formátu odpovědi

V nastavení formátu odpovědi (Nástroje - Možnosti - Prostředí - Formát odpovědi) můžete nastavit podobu úvodního řádku citovaného dopisu a zda má být každý řádek citace uvozen znakem > .

GW format odpovedi.jpg

Nastavení kalendáře

V nastavení formátu data a času (Nástroje - Možnosti - Datum a čas - Kalendář) můžete nastavit zobrazení v kalendáři, např. první den v týdnu, vyznačenou pracovní dobu, barevné rozlišení událostí apd.

GW nastaveni kalendare.jpg

Nastavení správce upozornění

Součástí GW klienta je správce upozornění na novou poštu. Správce upozornění lze spouštět samostatně nebo společně s klientem.

Tím se nabízí následující čtyři strategie využívání upozornění:

1. Ruční spouštění správce upozornění - z nabídky START - Novell Groupwise - Upozornění

GW upozorneni.jpg

2. Automatické spouštění správce upozornění při startu počítače - pořídit kopii zástupce popsaného v předchozím bodu do složky Po spuštění v nabídce START

GW upozorneni po spusteni.jpg

3. Spouštění správce upozornění společně s klientem (při ukončení klienta se ukončuje i správce upozornění)

GW prostredi upozorneni.jpg

4. Nevyužívání správce upozornění

Poznámka: Ve verzi klienta 7.0.1 je minimální interval prohledávání schránky 5 minut (přesto, že je tento interval nastaven na 1 minutu) Ve verzi 7.0.2 je již tato chyba odstraněna.

Nastavení odpovědi

Při odpovědi na dopis lze zvolit, zda v odpovědi bude citován původní dopis a dále zda se odpověď pošle pouze odesilateli nebo také všem příjemcům původního dopisu. Kompbinací těchto voleb lze tedy nastavit čtyři stavy. Výběr lze provést po aktivaci základního tlačítka Odpovědět

Odpoved1.jpg

ze zobrazeného dialogu

Odpoved3.jpg

Pro rychlý výběr lze rozvinout roletové menu

Odpoved2.jpg

kde jednotlivé volby odpovídají uvedeným čtyřem možnostem (první volba vyvolá výše zmíněný dialog).

Odpoved4.jpg

Předávání dopisu

Pokud chcete doručený dopis předat dalšímu adresátovi, můžete si vybrat způsob předání:

  • předání - text původního dopisu je vložen do nového dopisu
  • předání jako příloha - původní dopis je vložen do nového dopisu jako příloha

Z těchto dvou možností lze volit po rozvinutí roletového menu vedle tlačítka Předat

Forward2.jpg

Forward3.jpg

Pokud stisknete rovnou tlačítko Předat,

Forward1.jpg

je aktivována volba, která byla použita při předchozím předání.

V obou případech lze do dopisu dopsat vlastní komentář nebo nechat dopis bez komentáře.

V případě, že vyberete volbu předat jako přílohu a nepřipíšete žádný komentář, bude předaný dopis vypadat jako dopis původního odesilatele. Toto nastavení se využívá při předávání pravidlem.

Převod pošty prostředníctvím IMAP klienta (Pegasus Mail)

Návod je přímo určen pro uživatele, kteří dosud využívali Pegasus Mail, ale je obecně použitelný pro každého klienta umožňujícího připojení k IMAP serveru.

Nejprve si v GW klientovi vytvořte složky pro přenos. Vzhledem k tomu, že u vzdálené schránky není spravně zobrazována diakritika v názvech složek, doporučuji v názvech složek diakritiku nepoužívat - po exportu je následně možné složky přejmenovat (doplnit diakritiku).

Imap0.jpg

Potom spusťte Pegasus Mail. Z menu vyberte položku Nástroje - Profily IMAP

Imap1.jpg

V okně profilů stiskněte tlačítko Nový.

Imap2.jpg

Ve formuláři vyplňte adresu serveru (gw.ujep.cz), přihlašovací jméno (typicky příjmení+první písmeno ze jména) a heslo. Pojmenování profilu může být libovolné - slouží jen k orientaci při větším počtu IMAP účtů. Neměňte port.

Imap3.jpg

Označte vytvořený profil a zvolte Připojit

Imap4.jpg

Po připojení se v seznamu složek objeví i obsah schránky na GW serveru. Je nutné rozlišit mezi lokální (starou) a vzdálenou (novou) schránkou. Imap5.jpg

V lokální schránce si vyberte složku, jejíž obsah budete chtít přemístit na GW server. Otevřete zdrojovou složku v lokální schránce, označte všechny nebo jen některé dopisy. Použijte tlačítko Kopie

Imap9.jpg

Vyberte vytvořenou složku na vzdáleném serveru. Kopirování pak zahajte stiskem tlačítka Otevřít. Nebo je možné použít dvojklik na cílové složce.

Imap10a.jpg

Vyčkejte na překopírování. Postup opakujte pro všechny složky a dopisy, které chcete překopírovat .

Nastavení spamového filtru

Program Groupwise obsahuje nástroj pro detekci a třídění spamu. Nejdříve je nutné provést základní nastavení.

Z hlavního menu vyberte volbu Nástroje - Zpracování nevyžádané pošty

Spam1.jpg

a zaškrtněte volbu Zapnout seznam filtrovaných položek

Spam2.jpg

Aktivování této volby vytvoří složku Nevyžádaná pošta do které se přesunuje pošta vyhodnocená jako spam. Podle našich zkušeností je toto základní nastavení dostatečné k účinné filtraci a velmi dobře koreluje s označování spamu na hlavním poštovním serveru. Případně je možné označování korigovat dalšími volbami, především záznamy do seznamu filtrovaných a důvěryhodných domén či adres. Radikální volbu blokování pošty doporučujeme použít jen v krajním případě.

Nastavení pravidel

Klient GroupWise má velmi propracovaný a varabilní systém nastavování pravidel, která umožňují zautomatizovat některé akce. Díky své vysoké variabilitě však může být nastavení pravidel pro méně zkušeného uživatele složité a může přinést komplikace. Proto věnujte případnému nastavování pravidel patřičnou pozornost a po nastavení se snažte činnost pravidel patřičně otestovat.

Jednoduchá pravidla lze nastavit i prostřednictvím webového přístupu. Pro méně zkušené uživatele může tato možnost být i poměrně jednodušší než nastavení v klientu. Je však nutné mít na paměti, že tato možnost postrádá především možnost složitějších podmínek.

Nastavení pravidel ve webovém rozhraní

Nastavení pravidla pro automatickou odpověď v nepřítomnosti

Toto pravidlo se používá v případě delší nepřítonosti pracovníka, třeba v období dovolené - někdy bývá uváděno pod označením "Out of office". Před nastavení tohoto pravidla se zamyslete, zda je skutečně nezbytné jeho nastavení a zda nelze problém dočasné nedostupnosti uživatele řešit jinak, např. zřízením přístupu pro zástupce. Je nutné si uvědomit, že Vaše schránka pak automaticky odpovídá na všechny docházející dopisy, tedy i na ty, na které byste jinak nereagovali - třeba spam nebo dopisyz elektronických konferencí. To může být nežádoucí a může to přinášet případné nepříjemnosti.

Rule1.jpg

Rule2.jpg

Rule3a.jpg

Rule4a.jpg

Nastavení pravidla pro přeposílávání

Vzhledem k tomu, že webový přístup umožňuje plnohodnoutnou práci s e-mailovou schránkou i z míst mimo lokální síť, je potřeba přeposílávání diskutabilní. Je nutné si uvědomit, že nastavení přesměrování na nexistující nebo přeplněnou schránku může při jednoduchém pravidlu pro přesměrování způsobit nemalé potíže.

Rule1.jpg

Rule2.jpg

Rule3b.jpg

Rule4b.jpg

Nastavení pravidel ve Windows klientovi

Nastavení pravidel ve Windows klientovi je oproti webovému přístupu mnohem propracovanější a lze s ním nastavit daleko komplexnější pravidla. Bohužel se zmíněnou variabilitou roste i složitost nastavení pravidla tak, aby provádělo přesně požadovanou akci. Proto nastavení pravidel věnujte maximální pozornost a po jejich spuštění se snažte kontrolovat, zda jejich provádění nemá nějaké vedlejší účinky.

Nastavení pravidel najdete v menu.

Rule c1.jpg

Na následujícím obrázku je ukázáno, jak lze například nastavit podmínky pro předání pošty na jinou adresu.

Rule c2.jpg

První pravidlo je pojistka proti zacyklení pošty v případě, že cílová adresa neexistuje nebo je třeba cílová schránka přeplněná. V tomto případě cílový server vrací odesílacímu chybový stav a ten potom posílá chybový mail odesilateli. Protože pro Vaši schránku je tento chybový mail příchozím mailem jako každý jiný, uplatní se na něj přeposílávací pravidlo. Jeho poslání vyvolá novou chybovou hlášku a tak to jde stále dokola. Uvedená podmínka způsobí, že hlášení poštovního serveru (SMTP DAEMON) nejsou přeposílávána. Druhá podmínka způsobí, že nebudou přeposílávány dopisy označené jako spam.

Celkové pravidlo pak vypadá následovně.

Rule c3.jpg

Nastavení parametrů spouštění GW klienta

Nastavením parametrů lze např. nastavit uživatelské jméno, což může být výhodné, pokud se o jeden počítač dělí více uživatelů.

/@u-USER ID

cíl v zástupci pak vypadá např. takto

C:\Novell\GroupWise\grpwise.exe /@u-plachyj