Centrum informatiky

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Centrum informatiky (dále CI) je samostanou součástí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od roku 1995. CI zajišťuje správu a rozvoj univerzitní sítě a informačních systémů univerzity, dále poskytuje uživatelskou podporu a zajišťuje správu a výdej průkazů studentů a zaměstnaců.

CI má tři oddělení:

 • oddělení správy počítačové sítě
 • oddělení správy informačních systémů
 • oddělení uživatelského servisu

Kontakty Centra informatiky

Základní úkoly:

 • řízení a rozvoj počítačové sítě UJEP, zabezpečení provozu a rozvoj páteřní části, koordinace rozvoje a provozu lokálních počítačových sítí,
 • řízení a rozvoj rozhraní internetové komunikace a internetových služeb,
 • zajišťování některých multilicencí programů pro UJEP,
 • koordinace rozvoje a provozu informačních systémů určených pro podporu vědecko-výzkumných a vzdělávacích činností,
 • správa a rozvoj veřejných informačních služeb počítačové sítě UJEP, podílení se na úkolech prezentace univerzity,
 • správa a rozvoj informačních systémů univerzity, vývoj a provoz vlastních úloh informačního systému univerzity, provoz databázových serverů,
 • zavádění a rozvoj informačních technologií na univerzitě, jejich aplikace ve výuce, vědě a výzkumu,
 • organizace školení a poskytování poradenské a metodické pomoci uživatelům informačních technologií univerzity,
 • zajišťování údržby a běžné technické péče o provozovanou výpočetní techniku na UJEP.

Adresa:

Univerzita J.E. Purkyně
Centrum informatiky
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem