Info idm stu

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Změny v použití přístupů v síti UJEP - studenti (po 7.9.2016)

V souvislosti s přechodem na nový systém centrální správy identit dochází k zásadním změnám v použití síťových přístupových údajů.

Hlavní změnou je změna přihlašovacího jména. Nově se jako přihlašovací jmého používá identifikátor fyzické osoby místo čísla studia. Tento identifikátor se studentovi zachován i při přechodu na navazující studium nebo při přechodu na jiný studijní obor. Pokud neznáte svůj identifikátor, můžete ho snadno zjistit podle čísla studia na http://stag.ujep.cz/index.php/pristup.

Vzhledem k uvedené změně přihlašovacího jména (tzv. eduID) je nutné znovu nastavit hesla.

Ke každému přihlašovacímu jménu existují dvě hesla

  • hlavní heslo - dále nazývané "heslo pro eduID"
  • heslo pro připojování do bezdrátové sítě - dále nazývané "heslo pro eduroam"

Tato dvě hesla se používají pro všechny centrálně ověřované služby.

Jejich použití je uvedeno v následujícím přehledu.
Všechny služby budou na nový způsob ověřování převedeny až 7.9.. Takže do tohoto data pro ně platí dosavadní přístupové údaje.


Přehled systémů,které jsou v současnosti napojeny na centrální ověřování :

Název

Použité heslo

Odkaz

Studijní systém STAG (portál)

eduID

https://stag.ujep.cz

Studentský e-mail

eduID

http://students.ujep.cz

Portál ubytovacího systému (AT Koleje)

eduID

http://atkoleje.ujep.cz

Bezdrátová síť Eduroam

eduroam

http://eduroam.ujep.cz

Kolejní síť Kolejnet

eduroam

http://kolejnet.ujep.cz

Proxy server UJEP

eduroam

http://ci.ujep.cz/index.php/Nastavení_proxy_serveru

Síť Novell

eduID


Služby ověřované přes EduID (Shibboleth)

eduID

příklady v následující tabulce

Samoobsluha správy identit

eduID

https://id.ujep.cz


Výběr některých služeb ověřovaných přes EduID (Shibboleth)

Skupina

Systém

Odkaz

Služby provozované na UJEP

E-learningové systémy (Moodle)

http://edu.ujep.cz


Systém AMIS (jen FSE)

https://amis.fse.ujep.cz

Služby sdružení Cesnet

OwnCloud

http://owncloud.cesnet.cz


FileSender

http://filesender.cesnet.cz


Foodle

http://foodle.cz

EIZ zapojené do eduID

JSTOR

http://www.jstor.org/


SCOPUS

https://www.scopus.com/

Co je třeba udělat

  1. Vyhledat svoje přihlašovací jméno na http://stag.ujep.cz/index.php/pristup (přihlašovací jméno začíná vždy "st").
  2. Přihlásit se tímto přihlašovacím jménem na stránce https://id.ujep.cz. Heslo pro první přístup je nastaveno na hodnotu x+rodné číslo, tedy například x9055183456
  3. Nastavit si obě hesla – heslo pro konto „eduID“ a heslo pro konto „eduroam“. Heslo pro konto „eduID“ se kromě jiného používá i pro další přístup na https://id.ujep.cz
  4. Vyplnit si osobní kontakty. Tyto kontakty se nebudou zveřejňovat a budou sloužit pouze pro reset(obnovu) hesla nebo pro ověření požadavků, které nejsou zadávány z univerzitního e-mailu. Vyplnění není povinné, ale v případě, že nebudou vyplněny, bude nutné totožnost žadatele ověřit jinak, např. jeho osobní návštěvou u příslušného správce.

Odkazy

IS/STAG http://stag.ujep.cz/

UJEP http://www.ujep.cz/

Často kladené dotazy

Doplníme až se začnete ptát na adrese is@rt.ujep.cz


  • Dotaz: Včera jsem si nastavil nové heslo a dnes se s ním nemohu nikde přihlásit a nefunguje ani na https://id.ujep.cz.
  • Odpověď: Vzhledem k nové politice hesel většinou heslo obsahuje číslice. Pokud tyto číslice zadáváte z numerické části klávesnice, zkontrolujte si, že máte zapnutý NUMLOCK.