Kategorie: Proč PDF

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Proč se diplomové a bakalářské práce ukládají právě do souboru s koncovkou PDF?

PDF formát umožňuje výborně zachovat přesný vzhled i složitě formátovaného dokumentu, včetně písma a grafických prvků. Umožňuje také zabezpečení dokumentu (heslo pro otevření i tisk). Soubor v PDF formátu můžeme přečíst ve zdarma šířeném prohlížeči Adobe Acrobat Reader. PDF je možno převést na čistý text a na takto získaná data aplikovat službu odhalování plagiátů.
Chcete-li odevzdat elektronickou podobu své diplomové práce v souladu se směrnicí rektorky č. 5/2007 ke zveřejňování závěrečných prací, musí být v PDF formátu.

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.