Konfigurace obecného SMTP/IMAP/POP3 klienta

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Doporučujeme používat i pro práci mimo síť UJEP nativního klienta systému Groupwise. Na počítačích, kde není nainstalován lze použít webové rozhraní, které je dostupné na https://gwa.ujep.cz.Pokud přesto chcete použít obecného klienta, je jeho nastavení následující:

Příchozí server:

Protokol POP3 - (pouze stahování pošty)
Název serveru: gw.ujep.cz
Port: 995
SSL : ANO

nebo

Protokol IMAP (obousměrná synchronizace)
Název serveru: gw.ujep.cz
Port: 993
SSL : ANO

Odchozí server: (stejné nastavení pro POP3 i IMAP)

Protokol SMTP
Název serveru : smtp.ujep.cz
port: 465
SSL: ANO
Ověřování: ANO (používají se stejné přihlašovací údaje jako pro příchozí server)