Mobilni pristup

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Po inovaci poštovního systému Groupwise na verzi 2012 byl zprovozněn synchronizační server pro přístup z mobilních zařízení (mobilní telefony a tablety). Synchronizační server zpřístupňuje poštovní schránku prostřednictvím protokolu ActiveSync. Teoreticky se lze tedy připojit prostřednictvím aplikace, která umožňuje využití tohoto protokolu. Typicky je v těchto zařízeních tato možnost prezentována jako účet typu Exchange nebo jako korporátní účet. Uvedenou možnost podporují nativní e-mailové aplikace v následujících OS

  • Android (otestovano na větším vzorku verze 4.x)
  • iOS (otestováno na verzi 6.x a 7.x)
  • Windows Phone (zatím neotestováno)

Zpřístupnění synchronizačního serveru je nutné pro konkrétního uživatele nastavit nejprve na straně serveru. Takže pokud chcete uvedenou možnost využívat, tak napište na adresu sit@rt.ujep.cz . Bez tohoto nastavení je zbytečné se pokoušet mobilní zařízení připojit.

Základní nastavení

Na zařízení nastavte

  • Doména - nechat prázdné pole
  • Uživatelské jméno - Vaše uživatelské jméno pro systém Groupwise - standardně příjmení+první písmeno ze jména, pro Josefa Nováka tedy novakj
novakj
    • Pokud je pro vepsání domény i jména vyhrazeno jen jedno pole (typicky na zařízení s Androidem), předpokládá se jako oddělovač zpětné lomítko. Protože doména se nepoužívá, musí zápis začínat tímto znakem - tedy pro našeho Josefa Nováka to bude \novakj
\novakj
  • Server
gwm.ujep.cz
  • Zabezpečení - zaškrtnout použití SSL
  • Port
443

Pro ilustraci se lze podívat na následující obrázkové návody