Ochrana webového adresáře heslem

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Do chráněného adresáře uložit soubor .htaccess

AuthUserFile SYS:/cesta/.jmeno_souboru
AuthType Basic
AuthName "Vyzva k autentikaci"
require valid-user

V prvním řádku je absolutní cesta k souboru obsahujícímu uživatele a hesla. Ten se vytvoří pomocí utility htpasswd.exe

Syntaxe:

htpasswd -c .jmeno_souboru uzivatel

Přepínač c - vytvoření nového souboru

Vytvoření nového souboru .jmeno_souboru s uživatelem admin

htpasswd -c .jmeno_souboru admin
Automatically using MD5 format on Windows.
New password: ************
Re-type new password: ************
Adding password for user admin

Změna hesla uživatele admin

htpasswd .jmeno_souboru admin
Automatically using MD5 format on Windows.
New password: ************
Re-type new password: ************
Updating password for user admin

Přidání uživatele jirka

htpasswd .jmeno_souboru jirka
Automatically using MD5 format on Windows.
New password: **********
Re-type new password: **********
Adding password for user jirka

Kompletní nápověda k htpasswd.exe

Pozn. pro Apache na NW používat MD5 (defaultní) hashování.

Usage:
    htpasswd [-cmdps] passwordfile username
    htpasswd -b[cmdps] passwordfile username password
    htpasswd -n[mdps] username
    htpasswd -nb[mdps] username password
-c Create a new file.
-n Don't update file; display results on stdout.
-m Force MD5 encryption of the password (default).
-d Force CRYPT encryption of the password.
-p Do not encrypt the password (plaintext).
-s Force SHA encryption of the password.
-b Use the password from the command line rather than prompting for it.
On Windows, TPF and NetWare systems the '-m' flag is used by default.
On all other systems, the '-p' flag will probably not work.