Přístupy do systémů

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Přístupy do informačních systémů provozovaných v prostředí univerzity UJEP jsou vytvořeny dvěma základními způsoby:

  • automaticky
  • manuálně správcem příslušného systému


STAG Studijní systém

  • studentský přístup: po zápisu ke studiu je student zaevidován v systému, který ke každému studiu přidělí jedinečné osobní číslo ve tvaru:

X R R N N N N N N N

X - první znak osobního čísla označuje fakultu / ústav: A = FF; B = FVTM; C = PF CCV; D = FZS; F = PřF; P = PF; S = FSE; U = FUD; Z = FŽP (dříve H = ÚHS; K, L, M = ÚZS; T = ÚTŘV; V = ÚPV).

RR - druhý a třetí znak označují rok zahájení studia, RR je poslední dvojčíslí roku, kdy se student zahájil studium

NNNN je pořadové číslo

Od 7.9.2016 mají studenti nové uživatelské jméno ve formátu st + číslo, např. st12546.


Osobní číslo studenta je jeho uživatelským jménem pro přihlášení do systému STAG do 7.9.2016. Vstupní heslo je ve tvaru: písmeno x a rodné číslo (např. x0123456789). Každý student si ihned po prvním přihlášení musí změnit své heslo.

Osobní číslo u nově přijatých studentů lze vyhledat až po zápisu do studia (obvykle do 5 dnů od zápisu). V případě potíží s vyhledáním osobního čísla kontaktujte studijní oddělení své fakulty či ústavu UJEP.

  • zaměstnanecký přístup: založen na základě žádosti nadřízeného pracovníka (vedoucí nebo tajemník katedry, proděkan pro studium). Žádost je nutno zaslat správcům IS STAG buď písemně nebo e-mailem (na adresu is@rt.ujep.cz). Formulář žádosti najdete v systému IMIS - Dokumenty UJEP - Formuláře a vzory: název formuláře "Žádost o zřízení přístupu do IS UJEP", žádost je přístupná po přihlášení do systému IMIS.

IMIS, OBD

Každý pracovník UJEP, který má zřízené konto v univerzitní síti, má přístup do IMIS a OBD. Přístupové údaje jsou shodné s přihlášením do univerzitní sítě.