Trojan SDBot - nefunkční nastavení brány FireWall

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Když kliknu v ovládacích panelech na bránu firewall, tak mi vyskočí následující hláška:
z důvodu neznámého problému nemůže systém windows zobrazit nastavení brány firewall systému windows

Firewall error.JPG


1. příčina:


Tento případ může nastat z důvodu chybějícího nebo porušeného registračního klíče SharedAccess, který je spojen se službou Windows FireWall Service. Toto je většinou způsobeno virem, Malwarem či po odvirování.


2. příčina:


Nainstalovali jste si Windows Live OneCare. Windows Live OneCare má vlastní firewall, který monitoruje jak příchozí, tak odchozí spojení. Jelikož by současně na jednom PC neměly běžet 2 firewally, Windows Live OneCare vypíná automaticky 'windouzí' firewall.
Řešení:


1) Start - Spustit - napsat příkaz cmd
2) do příkazové řádky napsat netsh firewall reset
3) Start - Spustit - napsat příkaz cmd
4) do příkazové řádky napsat rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
5) Pravým tlačítkem kliknout na připojení, dát vlastnosti, upřesnit, nastavení
6) Potvrdí se příchozí hláška o spuštění služby, která se následně povolí