Contextless login

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Nastavení lze z výhodou použít pro počítače, které využívá více uživatelů přihlašujících se do různých kontextů. Typicky to mohou být počítače v učebnách. Potřeba přihlašování na účty v různých kontextech je aktuální vzhledem k probíhajícímu převodu na automaticky vytvářené síťové účty.

Princip nastavení

Po napsání přihlašovacího jména a přechodu na položku hesla se klient dotáže předvoleného LDAP serveru na existenci a kontext zadaného přihlašovacího jména. Může dojít ke třem stavům:

1. Zadané jméno ve stromu neexistuje - zobrazí se chybové hlášení

2. Zadané jméno je v rámci stromu jedinečné - přihlašovací kontext se automaticky přenastaví podle tohoto účtu

3. Zadané jméno se vyskytuje ve více kontextech - zobrazí se nabídka všech učtů a kontextů a uživatel ručně vybere správný účet, na který se opět automaticky přenastaví přihlašovací kontext

Vlastní nastavení

Nastavení se provádí ve vlastnostech NW klienta.

Contextless1.jpg

Contextless2.jpg

Vlastnosti připojení k LDAP serveru ponechat v defaultní podobě - spojení slouží jen k vyhledání příslušného účtu, neposílá se přes něj heslo - není proto nutné vyžadovat SSL připojení

Contextless3.jpg