Kontakty

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

CENTRUM INFORMATIKY Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CI UJEP)

Vedoucí CI:

Ing. Roman Vaibar Ph.D., MBA

Sekretariát CI: Sabina Brabcová

ODDĚLENÍ SPRÁVY INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (OIS)

Vedoucí OIS: Ing. Hana Hájková

 • Bc. Pavel Bačík
 • Bc. René Baran
 • Rudolf Dytrt
 • Lenka Francová
 • Ing. Václav Palík
 • Jan Tic
 • Jiří Vrzák
 • Jaroslava Zachulová

is@rt.ujep.cz

ODDĚLENÍ SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (OPS)

Vedoucí OPS Ing. Jiří Plachý

 • Ing. Pavel Poláček
 • Bc. Daniel Tschunko
 • Mgr. Petr Vobořil

sit@rt.ujep.cz

ODDĚLENÍ UŽIVATELSKÉHO SERVISU (OUS)

Vedoucí OUS: Mgr. Milan Ajm

 • Bc. Radek Fajgl
 • Jakub Grisa
 • Jan Klener
 • Bc. Libor Zítka

servis@rt.ujep.cz

Další kontakty dle zaměření problematiky a zpracovávané na CI:

Kontakt pro objednání videokonferenční místnosti v budově MFC