Kategorie: Jednotný komunikační systém

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Jednotný komunikační systém UJEP(JKS) tvoří soubor univerzitou vlastněných zařízení poskytující hlasové služby zaměstnancům a studentům univerzity.

Provoz JKS se řídí směrnicí rektora číslo 10/2005.

Soubor univerzitních zařízení pro hlasové služby tvoří:

  • systém telefonních ústředen,
  • samostatné pevné linky (telefonní číslo je mimo rozsah 475 28. ...)
  • samostatné mobilní telefonní přístroje (mobilní operátoři)

Správu JKS UJEP zajišťuje oddělení uživatelského servisu Centra informatiky UJEP (OUS CI), kontaktní email telefony@rt.ujep.cz .

Každá součást předkládá své návrhy na změny pobočkových účastníků a mobilních služeb (zřízení, ukončení, mobilní tarif, oprávnění) prostřednictvím tajemníka fakulty, ústavu, vedoucí sekretariátu rektora, vedoucího celouniverzitního pracoviště, pokud uvedení pracovníci nejmenují svého zástupce pro jednání se OUS CI.


Telefonní seznam včetně vyhledávání je přístupný odkazem Kontakty z hlavních stránek UJEP (http://www.ujep.cz), vpravo nahoře a z integrovaného informačního systému (IMIS), http://imis.ujep.cz v sekci Kontakty. Telefonní seznam je včetně vyhledávání a včetně zobrazení vybraných dat pro tisk. Webové stránky pracují nad shodnou databází, připomínky opravy zasílejte na adresu imis@rt.ujep.cz .

Telefonní přístroje:

Na požádání zasíláme pověřeným pracovníkům aktuální nabídku telefonních přístrojů pro pobočky telefonních ústředen.

Návody na obsluhu telefonních přístrojů Návod (manuál) je součástí dodávky telefonního přístroje, v případě jeho ztráty požádejte na adrese telefony@rt.ujep.cz zda nemohou zajistit náhradní výtisk.

Zásady financování Náklady spojené s využíváním externích hlasových služeb OUS CI rozúčtuje podle skutečného čerpání služeb jednotlivých pracovišť (paušální náklady, hovorné). Podkladem pro rozúčtování je faktura operátora a výstupní sestava účtovacího programu JKS.

Náklady spojené s údržbou a vzájemném propojení telefonních ústředen jsou součástí rozpočtu Centra informatiky.

Náklady spojené s údržbou a rozšířením telefonních rozvodů v objektech jsou součástí rozpočtů příslušného správce budovy.

Náklady spojené s údržbou telefonních přístrojů jsou součástí rozpočtu příslušného pracoviště, ke kterému účastník přísluší.

Náklady spojené s pořízením nových telefonních přístrojů jsou součástí rozpočtu příslušného pracoviště, ke kterému účastník přísluší.

Pořízení nového pobočkového telefonního přístroje musí být konzultováno s OUS CI (nekompatibilní typ přístroje, vyčerpaná kapacita tel. ústředny)


Smluvní ujednání Smlouva na mobilní služby a smlouva na služby pevných linek je uložena v centrálním registru smluv.

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.