SafeQ

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

SafeQ tiskové služby

UPOZORNĚNÍ od 27.9.2017 se do systému přihlašujete stejně jako do systému STAG, systém SafeQ eviduje univerzitní emaily ve formátu username@students.ujep.cz.

Od roku 2015 studenti můžou využívat novou tiskovou a kopírovací službu na UJEP. Tisková služba je realizována prostřednictvím tiskového systému SafeQ, který umožňuje tisk a kopírování na vybraných multifunkčních tiskárnách, včetně přesného účtování čerpané služby.

Základní informace

Každý student s průkazem studenta UJEP (více o průkazech najdete na http://kas.ujep.cz) má v systému SafeQ veden svůj osobní účet, na který si může vložit hotovost prostřednictvím automatu ve Vědecké knihovně UJEP. Minimální vklad je 100 Kč, automat přijímá pouze papírové bankovky v hodnotách 100, 200, 500, 1000, 2000 Kč. Zároveň automat poskytuje informaci o zůstatku na účtu. Dobíjení účtu je možné pouze přes automat ve Vědecké knihovně. Pro dobíjení účtu a čerpání služeb potřebujete průkaz studenta (čipovou kartu). Nevyčerpaná částka z účtu se vrací pouze při ukončení studia do konce kalendářního roku, ve kterém bylo studium ukončeno. Výběr zůstatku je možný na pokladně SafeQ ve stanovených úředních hodinách.

Tiskový systém je kreditní, to znamená, že pro tisk je nutné nejdříve vložit hotovost na účet vedený v systému SafeQ. Studenti nemůžou mít záporný kredit. Každá vložená tisková úloha blokuje předpokládanou maximální cenu z účtu uživatele a čeká na pokyn k tisku. Po vytištění zúčtuje skutečné náklady a rezervovanou částku uvolní.

Před tiskem si zkontrolujte volbu barvy tisku !! Pokud text obsahuje jakýkoliv barevný prvek, tisk se provede barevně!!!!!

Při pořizování jakékoliv rozmnoženiny je uživatel povinen se řídit autorským zákonem.

Uživatelé z veřejnosti mohou tiskové a kopírovací služby využívat ve Vědecké knihovně po předložení průkazu čtenáře a složení kauce 500 Kč výměnou obdrží čipovou kartu pro tisk či kopírování, karta umožní tisk do výše 500 Kč. Pro odeslání tisku je přednostně vyhrazen počítač č.1 prosklené učebny ve Vědecké knihovně. Pokud je obsazen, je stávající uživatel povinen jej uvolnit. Po ukončení tisku či kopírování předají kartu zpět službě u pultu, obdrží svůj průkaz čtenáře a cenu za využité služby zaplatí v hotovosti.

Zabezpečený tisk (Secure)

Tisk probíhá zabezpečeným způsobem, tj. fyzický tisk proběhne až po přiložení karty u tiskárny, kterou si uživatel sám vybral.

Multifunkční tisková zařízení

Do systému SafeQ jsou zařazená tato zařízení:

Filozofická fakulta, studovny v přízemí

 • FF1 místnost A019, černobílý tisk, A4, A3, skener, kopírování
 • FF2 místnost B001, černobílý tisk, A4, A3, skener, kopírování
 • FF3 místnost B010, černobílý tisk, A4, A3, skener, kopírování

Vědecká knihovna

 • VK1 knihovna, černobílý, barevný tisk, A4, A3, skener, kopírování
 • dobíjecí bankovní automat knihovna, vedle nápojového automatu

Fakulta zdravotnických studií

 • FZS1 černobílý, barevný tisk, A4, A3, skener, kopírování

Použití SafeQ tiskáren je možné z počítačů v místnostech s výše uvedenými tiskárnami.

Jak zjistit zůstatek na účtu

 • a) Po přiložení průkazu k platebnímu automatu v knihovně, automat zobrazí stav účtu a přihlašovací jméno uživatele (např. ST10702).
 • b) Přihlášením do systému na adrese https://tisk.ujep.cz/ v menu Účet.

Přihlášení do systému SafeQ

Přihlašovací údaje studentů jsou stejné jako do studijního systému STAG.


V systému SafeQ je evidován univerzitní emailový účet ve formátu username@students.ujep.cz, např. st12548@students.ujep.cz. Tento email systém použije při odeslání výsledku skenování do emailu.


Příhlášení na https://tisk.ujep.cz

Safeq prihlaseni.jpg

Úvodní stránka systému SafeQ, na kartě REPORTY najdete připravené tiskové úlohy

Safeq po prihlaseni.jpg

Postup při kopírování

 • a) Přiložte průkaz k panelu zařízení a zvolte Kopírování
 • b) Pokud máte dostatečnou hotovost na účtu, zpřístupní (odemkne) se Vám funkce Kopírování a můžete kopírovat.
 • c) Kopírování ukončíte stiskem Konec nebo opětovným přiložením karty. Zobrazí se částka za službu kopírování a systém Vás odhlásí. Při odchodu si zkontrolujte, zda je na panelu úvodní stránka (text YSoft SafeQ Terminal Embedded...), která potvrzuje řádné odhlášení, jinak může na Váš účet kopírovat někdo jiný!


Kopirovani.jpg

Postup při tisku

 • a) Před odeslání do tisku si zkontrolujte, zda nejsou v souboru prázdné stránky, které se při tisku účtují jako potištěné. Odešlete tiskovou úlohu na tiskárnu tiskového systému SafeQ. Tiskárna tiskového systému musím být na počítači nainstalována. Instalaci v počítačových učebnách na požádání správce zajišťuje Centrum informatiky.
 • b) Na Vašem počítači se zobrazí přihlašovací okno tiskového systému. Po přihlášení se úloha odešle do tiskové fronty tiskového systému, ale netiskne se. Úloha se vytiskne až po Vaší autorizaci průkazem u Vámi vybrané tiskárny tiskového systému. Úloh si můžete připravit více a následně je najednou vytisknout. Úlohy ve frontě čekají 7 dní. Úlohu je možné po uvedenou dobu vytisknou opakovaně.
 • c) Tisk provedete přiložením průkazu k panelu Vámi vybrané tiskárny. Tiskový systém Vám připraví vaše tiskové úlohy, stiskem tlačítka Tisk zahájíte tisk všech vašich úloh. Můžete si zvolit jen vybrané úlohy stiskem tlačítka Seznam úloh, nepotřebné můžete smazat. Seznam svých úloh můžete také ovládat přihlášením do tiskového systému na adrese https://tisk.ujep.cz
Před tiskem si zkontrolujte volbu barvy tisku !! Pokud text obsahuje jakýkoliv barevný prvek, tisk se provede barevně!!!!!
 • d) Tisk ukončíte stiskem Konec nebo opětovným přiložením karty. Zobrazí se částka za tiskovou službu a systém Vás odhlásí. Při odchodu si zkontrolujte, zda je na panelu úvodní stránka, která potvrzuje řádné odhlášení, jinak může na Váš účet kopírovat někdo jiný!
 • e) Pokud dojde k poruše zařízení kontaktujte obsluhu stroje, kontakt je uveden na letáku u zařízení.

Tisk.jpg Tisk vyber.jpg

Podpora mobilního tisku

System Safeq odesílat soubory k tisku prostřednictvím portálu http://tisk.ujep.cz/m (uživatel se přihlásí stejně jako do systému SafeQ). V portálu může uložit soubor k vytištění. Pokud má uživatel v systému Safeq evidovanou emailovou adresu pak z ní může soubor k tisku také odeslat do systému Safeq na adresu tisk@students.ujep.cz . Upozorňujeme, že v systému SafeQ je emailová adresa uvedená ve STAGu v položce Moje údaje (soukromý email). Systém SafeQ odesílateli vždy zašle informaci, zda soubor byl nebo nebyl přijat.

Mobilni tisk.jpg

Důležité UPOZORNĚNÍ

Ztrátu průkazu ihned oznamte na kartovém centru v budově rektorátu v I.NP, případně na adrese karty@rt.ujep.cz.


Před tiskem si zkontrolujte volbu barvy tisku !! Pokud text obsahuje jakýkoliv barevný prvek, tisk se provede barevně!!!!!

Ceníky

Ceníky jednotlivých zařízení jsou různé.


Filozofická fakulta, tiskárny FF1, FF2, FF3 Cena
černobílý tisk/kopie A4 jednostranný 2,00 Kč
černobílý tisk/kopie A4 oboustranný 3,50 Kč
černobílý tisk/kopie A3 jednostranný 4,00 Kč
černobílý tisk/kopie A3 oboustranný 7,00 Kč
Vědecká knihovna, tiskárna VK1 Cena
černobílý tisk/kopie A4 jednostranný 2,00 Kč
černobílý tisk/kopie A4 oboustranný 3,50 Kč
černobílý tisk/kopie A3 jednostranný 4,00 Kč
černobílý tisk/kopie A3 oboustranný 7.00 Kč
barevný tisk/kopie A4 jednostranný 8,50 Kč (dne 13.3.2015 sníženo, původně 8,70 Kč)
barevný tisk/kopie A4 oboustranný 16,50 Kč (dne 13.3.2015 sníženo, původně 16,90 Kč)
barevný tisk/kopie A3 jednostranný 16,50 Kč
barevný tisk/kopie A3 oboustranný 32,00Kč
Fakulta zdravotnických studií, tiskárna FZS1 Cena
černobílý tisk/kopie A4 jednostranný 1,80 Kč
černobílý tisk/kopie A4 oboustranný 3,50 Kč
černobílý tisk/kopie A3 jednostranný 3,60 Kč
černobílý tisk/kopie A3 oboustranný 7,20 Kč
barevný tisk/kopie A4 jednostranný 8,30 Kč
barevný tisk/kopie A4 oboustranný 16,50 Kč
barevný tisk/kopie A3 jednostranný 16,50 Kč
barevný tisk/kopie A3 oboustranný 33,00Kč

Instalace na počítačích studentů

Připravuje se návod individuální instalace pro počítače studentů. Zatím použijte možnost mobilního tisku.

Soubor:Navod instalace pro SafeQ Windows.pdf

Parametry:

Hostitelský název či IP adresa: tisk.ujep.cz nebo 195.113.139.136

Název portu: secure

Název či IP adresa tiskárny: tisk.ujep.cz nebo 195.113.139.136

V nastavení portu ve vlastnostech tiskárny zvolit v sekci Identifikace volbu (puntík) Přihlašovací dialog

Odkazy na SafeQ

https://tisk.ujep.cz Systém SafeQ: přihlášení Snnnn, kde nnnn je specifický symbol studenta ze STAGu, počáteční heslo je stejné jako do STAGu

https://tisk.ujep.cz/m System SafeQ mobilní tisk: přihlášení stejné jako do SafeQ

http://kas.ujep.cz informace o průkazech studentů

http://pf.ujep.cz/eGuide/servlet/eGuide vyhledání specifického symbolu

http://stag.ujep.cz úvodní stránka systému STAG

tisk@students.ujep.cz emailová adresa pro příjem úloh do systému Safeq z emailových adres registrovaných v systému.