Tipy a triky

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Rozčlenění seznamu dopisů podle data

Výhody:

Zlepšení přehledu ve složce

Ukázka:

Datumy.jpg

Nastavení:

Datumy2.jpg Datumy3.jpg

Poznámka:

Lze takto nastavit i více složek.

Nastavení libovolné složky jako kontrolní seznam

Výhody:

Položkám umístěným do oblasti kontrolního seznamu lze přiřadit termín plnění. Položky umístěné do oblasti kontrolního seznamu lze označit jako splněné. Položky umístěné do oblasti kontrolního seznamu jsou vždy na začátku seznamu dopisů. Ve složce "Kontrolní seznam" je pak vidět souhrn všech položek kontrolních seznamů z jednotlivých složek.

Ukázka:

Kontrolni2.jpg


Kontrolni3.jpg

Nastavení:

Kontrolni1.jpg