Info idm zam

Z Centrum Informatiky
Verze z 31. 5. 2024, 09:34, kterou vytvořil Plachy (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Změny v použití přístupů v síti UJEP - zaměstnanci (od 7.9.2016)

V souvislosti s přechodem na nový systém centrální správy identit dochází i k drobným změnám v použití síťových přístupových údajů.

Pro zaměstnance byla zachováno přihlašovací jméno (eduID, např. "horaj" pro osobu Jiří Hora). K tomuto přihlašovacímu jménu existují dvě hesla

 • hlavní heslo - dále nazývané "heslo pro eduID"
 • heslo pro připojování do bezdrátové sítě - dále nazývané "heslo pro eduroam"

Tato dvě hesla se používají pro všechny centrálně ověřované služby.

Jejich použití je uvedeno v následujícím přehledu.
Některé služby budou na nový způsob ověřování převedeny až 7.9. . Takže do tohoto data pro ně platí dosavadní přístupové údaje.


Přehled systémů, které jsou v současnosti napojeny na centrální ověřování:

Název

Použité heslo

Odkaz

Studijní systém STAG (pouze portál)

eduID (od 7.9.)

https://stag.ujep.cz

Interní manažerský informační systém (IMIS)

eduID

https://imis.ujep.cz

Univerzitní e-mail (Groupwise)

eduID

https://gwa.ujep.cz

Bezdrátová síť Eduroam

eduroam (od 7.9.)

http://eduroam.ujep.cz

Proxy server UJEP

eduroam (od 7.9.)

http://ci.ujep.cz/index.php/Nastavení_proxy_serveru

Síť Novell

eduID


Služby ověřované přes EduID (Shibboleth)

eduID (od 7.9.)

příklady v následující tabulce

Samoobsluha správy identit

eduID

https://id.ujep.cz


Výběr některých služeb ověřovaných přes EduID (Shibboleth) (od 7.9.)

Skupina

Systém

Odkaz

Služby provozované na UJEP

E-learningové systémy (Moodle)

http://stag.ujep.cz/index.php/elearning


Google Workspace (GSuite)

https://ci.ujep.cz/index.php/GSuite

Služby sdružení Cesnet

OwnCloud

http://owncloud.cesnet.cz


FileSender

http://filesender.cesnet.cz

EIZ zapojené do eduID

JSTOR

http://www.jstor.org/


SCOPUS

https://www.scopus.com/

Přehled základních změn

 • Byla nastavena základní politika hesel - hlavní heslo (EduID) musí obsahovat 3 skupiny znaků a jeho minimální délka je 8 znaků (takže např. Kulomet12 je validní heslo, kolobezka validní heslo není). Pro heslo eduroam je jedinou podmínkou minimální délka 8 znaků.
 • Jako heslo pro služby ověřované prostřednictvím eduID (Shibboleth) se nově bude používat heslo EduID (dosud se pro tyto služby používalo heslo eduroam). Pro fungování těchto služeb je nutné provést změnu hesla.
 • Nově je na centrální ověřování napojen i systém STAG, takže pro portálový přístup do STAGu se budou používat stejné přihlašovací údaje jako např. do e-mailu, IMISu nebo OBD. (Přístup přes aplikaci používaný studijními odděleními a rozvrháři bude nadále přes zvláštní konta).
 • Změny obou hesel se provádějí v samoobsluze správy identit (https://id.ujep.cz).

Co je třeba udělat

 1. Přihlásit se na stránce https://id.ujep.cz. Použijí se stejné přihlašovací údaje jako se používají pro přístup k univerzitnímu e-mailu (Groupwise) nebo k systémům IMIS či OBD.
 2. Nastavit si nové hlavní heslo (heslo EduID). Toto heslo se následně bude používat pro všechny přístupy podle výše uvedené tabulky.
 3. Nastavit si nové heslo pro eduroam - tento krok není bezpodmínečně nutný, stávající hesla byla přenesena do nového systému a budou funkční i nadále. Přesto tento krok doporučujeme.
 4. Vyplnit si osobní kontakty. Tyto kontakty se nebudou zveřejňovat a budou sloužit pouze pro reset hesla nebo pro ověření požadavků, které nejsou zadávány z univerzitního e-mailu. Vyplnění není povinné, ale v případě, že nebudou vyplněny, bude nutné totožnost žadatele ověřit jinak, např. jeho osobní návštěvou u příslušného správce.

ČKD (Často Kladené Dotazy)

 • D: Nepoužívám univerzitní e-mail, ani přihlášení do IMIS. Přesto bych chtěl používat připojení do bezdrátové sítě. Jak si má nastavit eduroam heslo?
 • O: Pokud neznáte přístupové údaje pro IMIS či univerzitní mail, musíte kontaktovat pracovníky CI, kteří mohou provést reset Vašeho hesla.

 • D: Nemohu se přiděleným heslem přihlásit do STAGu. Co mám dělat?
 • O: Po 7.9.2016 je portálový přístup do STAGu zařazen mezi centrálně ověřované služby a je nutné použít přihlašovací údaje EduID (tedy stejné jako pro univerzitní e-mail nebo IMIS). Druhou podmínkou je změna hesla přes samoobsluhu správy identit (viz návod "Co je třeba udělat", který najdete na této stránce).

 • D: Jsem rozvrhář a nefunguje mi přístup do STAGu. Co mám dělat?
 • O: Zařazení STAGu mezi centrálně ověřované služby platí jen pro portálový přístup prostřednictvím webového prohlížeče. Tento přístup je dostatečný pro většinu pedagogů. Pracovníci využívající aplikaci STAG ("tlustý" klient) nadále musí používat lokální konta aplikace STAG. Jedná se především o pracovnice studijních oddělení, rozvrháře a sekretářky kateder.

 • D: Pořídil jsem si nové zařízení, které chci připojit do bezdrátové sítě, ale už si nepamatuji svoje eduroam heslo. Jak toto heslo zjistím?
 • O: Heslo zjistit nemůžete, ale při znalosti hlavního hesla (EduID) si můžete heslo eduroam sám změnit v samoobsluze správy identit https://id.ujep.cz

 • D: Včera jsem si nastavil nové heslo a dnes se s ním nemohu nikde přihlásit a nefunguje ani na https://id.ujep.cz.
 • O: Vzhledem k nové politice hesel většinou heslo obsahuje číslice. Pokud tyto číslice zadáváte z numerické části klávesnice, zkontrolujte si, že máte zapnutý NUMLOCK.