Projekty

Z Centrum Informatiky
Přejít na: navigace, hledání

Rok 2020

- Závěrečné zprávy

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol Média:11_ZZ_CRP_20_CVUT_C6_final_UJEP.pdf


Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend Média:ZZ_CRP_2020_UJEP_v3.pdf


Rok 2019

- Závěrečné zprávy

Harmonizace EIS s požadavky legislativy a standardy technologií roku 2019 v síti vysokých škol Média:11_ZZ_UJEP%CRP 19%v2-1%(004).pdf


Rozvoj mobilní platformy pro podporu elektronizace studijní agendy v IS/STAG Média:Závěrečná zpráva.pdf

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě Média:ZZ_CRP_2019_UJEP_v1.pdf


Rok 2018

- Závěrečné zprávy

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol Média:ZZ_CRP_2018-GDPR.pdf

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia Média:ZZ_CRP_2018_UJEP_v1_0512_2018.pdf

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018 Média:ZZ_C4_CRP_2018_.pdf